Honkonen Byggnads AB
Stenhuggarvägen 4 J
132 38 Saltsjö-Boo
Kontaktperson Kai Honkonen

kai@honkobygg.se
070-710 69 58
Organisationsnr 556742-5417