Nybyggnation/Tillbyggnader

About This Project

Villa Björssons i Saltsjö-Boo, 350m².
Inflyttning hösten 2007.
Arkitekter Eva Björsson och Henry Gröön.

Konstruktion: Platta på mark. Källarväggar av Dorocells Thermogrund. Bjälklag 2 våningar av platsgjuten armerad betong. Ytterväggar ovan mark av 37 cm tjock lättbetong som är putsad på ut- och insida.