KA

I dag kräver Plan- och bygglagen att det vid t ex nybyggnation finns en KA, kontrollansvarig. Den som är kontrollansvarig ska med utgångspunkt från PBL hjälpa beställaren att kvalitetssäkra bygget och att säkerställa att huset uppförs utifrån gällande lagar och normer.

Kai Honkonen är riksbehörig kontrollansvarig med behörighet N. Certifikat finns och är utfärdat av Sitac.

Ta kontakt med oss för diskussion om just ditt bygge. Se sidan kontakt.